Kamerbrief Minister Koolmees brengt weinig nieuws over zzp-problematie - Nieuws


In een brief die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, en de Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel op 22 juni 2018 naar de Kamer hebben gestuurd, werd zoals beloofd, de uitwerking van de route naar inwerkingtreding van de wetgeving ter vervanging van de Wet DBA verteld

 

Verscherping controle

De minister zegt in de brief vooral dat de nieuwe regels vragen om zorgvuldigheid. Koolmees wil de controle op schijnzelfstandigheid intensiveren. Er is al een lijst van 100 bedrijven die een bezoek van de Belastingdienst kunnen verwachten. Individuele ZZP’ers worden niet specifiek benoemd. De term ‘kwaadwillenden’ wordt nog steeds gebruikt, maar niet uitgelegd.

Onduidelijke terminologie

Een andere term die in eerdere discussies problemen opleverde is ‘gezag’. De minister zegt opnieuw toe om voor het einde van dit jaar aan te geven op welke manier de lastige term ‘gezag’ verduidelijkt en gemoderniseerd gaat worden.

Een ander punt dat in de brief wordt benoemd is het plan om ZZP’ers in te delen in categorieën ingedeeld op uurtarief. Hierbij zou een tarief boven de 75 euro per uur de garantie moeten geven dat er met een ondernemer wordt gewerkt, terwijl tarieven onder de 18 euro per uur zouden duiden op een loondienstverband. De bedoeling van deze uurtarief indeling is om meer zekerheid te geven aan zelfstandigen die werken tegen een hoog uurtarief, maar ook om de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen. De grootste groep zelfstandigen werkt echter niet tegen het in het Regeerakkoord genoemde lage noch hoge tarief, maar zij worden door deze afgrenzing en de daarvoor nog te ontwikkelen Web module wel met de grootste onrust en administratieve lasten geconfronteerd.

Reactie ZZP Nederland

Naar aanleiding van deze Kamerbrief, heeft stichting ZZP Nederland in samenwerking met PZO een brief geschreven om een aantal punten onder de aandacht te brengen.

Wij zijn het eens met het kabinet dat de onderkant van de arbeidsmarkt extra aandacht behoeft en zijn bereid om mee te denken aan een breed gedragen maatschappelijke oplossing en die oplossing nadrukkelijk niet te zoeken in de afbakening van het tarief. Tevens pleiten wij ervoor om het onderzoek naar de mogelijkheden van de ondernemersovereenkomst dat het kabinet wil laten uitvoeren naar voren te halen en juist nu al te beginnen met het zoeken naar de integrale oplossing voor de arbeidsmarktproblematiek.

Vervolg

De minister zal in het najaar een vervolgoverleg plannen met diverse veldpartijen, waarbij ZZP Nederland ook aanwezig is.

BRON: https://www.zzp-nederland.nl